Hei! Ilmainen toimitus yli 40 €:n tilauksiin

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Cailap Oy Marketing
Kauppiaskatu 5 B, 20100 Turku
Puh. 010 850 7300
cailap@cailap.fi
Y-tunnus: 0712404-9

Yhteyshenkilö

Hanna Laurmaa, Cailap Oy Marketing, hanna.laurmaa@cailap.fi

Rekisterin nimi

Cailap Marketing Oy:n verkkokaupan cailap.fi:n asiakasrekisteri.

Tietojen käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksena on Cailap Oy Marketingin ylläpitämän verkkokaupan cailap.com asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää tietoja Cailap verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja. Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: osoite, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Cailap Oy Marketinglle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisella käynnillä Cailap Oy Marketingin toimitiloissa. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Cailap Oy Marketing oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterin luottamuksellisuus ja suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Evästeet

Käytämme evästeitä verkkokauppasivuston käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta verkkokauppaa voidaan käyttää. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä.

Lisätiedot

Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää sähköpostitse: asiakaspalvelu@cailap.fi